Stadskanaal Maarsdreef

vmbo (gemengd) theoretische leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-maarsdreef-jongen-bibliotheek.jpg

De afkorting vmbo gtl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, (gemengd) theoretische leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. De niveaus vmbo gl en vmbo tl liggen qua niveau dicht bij elkaar. Maar bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie. Met een diploma voor vmbo gtl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo gtl diploma geeft ook toegang tot de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Brugjaar vmbo gtl

Op de vestiging Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Na het 1e jaar stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Engelandlaan waar de bovenbouw vmbo gtl zit.

vmbo gtl leerjaar 2 t/m 4

Na het brugjaar aan de Maarsdreef stroom je door naar de vestiging Stadskanaal Engelandlaan. Aan de Engelandlaan volg je het 2e jaar nog het reguliere programma. Na het twee jaar maak je de keuze voor een beroepsgericht vak. Dit beroepsgerichte vak volg je in jaar 3 en 4.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor een beroepsgericht vak van de vestiging Stadskanaal Engelandlaan kun je dat hier bekijken.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan