Je krijgt vragen voorgelegd van bedrijven of overheid. Samen zoek je de juiste oplossing.

Keuzebegeleiding

Plaatsing

De basisschool geeft op basis van de plaatsingswijzer een advies voor jouw plaatsing. Dat advies is voor ons leidend. De afgelopen jaren hebben we gezien dat onze plaatsing erg goed is. Er zijn maar heel weinig leerlingen die tóch onderwijs gaan volgen op een hoger of lager niveau.

Vmbo

In het vmbo gaan we op zoek naar jouw talenten: wat vind je leuk? Waar ben je goed in? We doen dat door praktische opdrachten en werkvormen in de les, maar ook door meeloopdagen en korte stages te organiseren.

Technasium

In havo en vwo 1 maak je in de brugklas, in een korte module, kennis met het vak Onderzoeken en ontwerpen (O&O) dat hoort bij het Technasium. O&O is een vak waarbij je in projecten werkt aan slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken van de overheid of het bedrijfsleven. Vanaf de tweede klas kun je kiezen voor O&O. Als je in dit vak examen doet, krijg je een Technasium-diploma.

Gymnasium

In de tweede klas kunnen vwo-leerlingen kiezen voor Latijn. Op onze school kun je aan de Stationslaan een gymnasiumdiploma halen.

Vervolg op een bovenbouwlocatie

Vanaf het schooljaar 2018-2019 stromen ook leerlingen met vmbo, bb-en kb-advies in aan de Maarsdreef. Zij gaan in de bovenbouw naar de Sportparklaan. Ga je vmbo tl doen, dan ga je na de Maarsdreef naar de Engelandlaan om daar je diploma te halen. Volg je havo of vwo, dan ga je in de bovenbouw naar de Stationslaan.