Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Lestijden, roosters en uitval

Lestijden

1e uur: 08.25 -09.15
2e uur: 09.15 -10.05
3e uur: 10.05 -10.55
Pauze
4e uur: 11.15 -12.05
5e uur: 12.05 -12.55
Pauze
6e uur: 13.20 -14.10
7e uur: 14.10 -15.00
8e uur: 15.00 -15.50
 

Roosters en roosterwijzigingen

Als er bijvoorbeeld door ziekte een verandering in je lesrooster is, wordt dit altijd meegedeeld via het roosterscherm op school en via UbboNet. Kijk dus elke dag even of er voor jouw klas iets veranderd is. Kijk ook altijd even op het mededelingenbord (tegenover de conciërge-kamer in de gang naar de aula) voor andere bijzonderheden!

 

Lesuitval

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Zo is er een vaste vergadermiddag voor docenten en wordt bij ziekte het lesrooster aangepast. In de onderbouw worden alle tussenuren opgevuld. Lesuitval wordt bekend gemaakt via de tv-schermen in de kantines. Bij de uitval van het eerste lesuur wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een telefoonketen.