Contact met thuis

We vinden het belangrijk om goed contact met jou en je ouders te hebben. We werken immers samen aan jouw ontwikkeling. Het is voor jou fijn om te ervaren dat school en thuis samenwerken. We spreken daarom graag even met je ouders tijdens de ouderspreekavond. Indien nodig, spreken we elkaar ook tussendoor, zodat we altijd samen kunnen overleggen hoe we jou het beste kunnen steunen.

Mentor

Je mentor is je eerste aanspreekpunt. Je kunt bijvoorbeeld altijd terecht bij je mentor wanneer…

  • je vragen hebt over de school
  • moeite hebt met de vakken
  • je het lastig vindt om jezelf te zijn
  • een meningsverschil hebt met een klasgenoot of een docent

Tijdens de mentormomenten, zal de mentor je vragen naar je ervaringen op school. Daarnaast houdt de mentor je ontwikkeling goed in de gaten, zodat hij /zij kan ingrijpen als dat nodig is.