Stadskanaal Praktijkonderwijs

Lestijden, roosters, uitval

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Ubbo-Emmius-Praktijkonderwijs-lestijden.jpg

Leerlingen in het praktijkonderwijs moeten jaarlijks minimaal 1.000 klokuren onderwijs aangeboden krijgen. De Onderwijsinspectie ziet er streng op toe dat deze uren door de scholen worden behaald.

Om deze uren inderdaad te halen heeft Ubbo Emmius Praktijkonderwijs jaarlijks meer dan de verplichte 1.000 klokuren ingepland. Zo kunnen leerlingen wel eens vrij krijgen voor vergaderingen, lesuitval of andere zaken.

Lesuitval

De school zal er alles aan doen om de lesuitval tot een minimum te beperken. Mocht het toch voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd, wordt dit door middel van een briefje of mail aan ouders kenbaar gemaakt.

Schooltijden

Mentormoment: 08.25 – 08.45 uur
1e les: 08.45 – 09.35 uur
2e les: 09.35 – 10.25 uur
Pauze
3e les: 10.40 – 11.30 uur
4e les: 11.30 – 12.20 uur
Pauze
5e les: 12.50 – 13.40 uur
6e les: 13.40 – 14.30 uur
Pauze
7e les: 14.45 – 15.35 uur
8e les: 15.35 – 16.25 uur

Ziekmelding

Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet op school kan komen dan dit graag voor half negen melden. Het telefoonnummer: 0599 – 69 60 20. Wanneer een leerling stage loopt moet het stagebedrijf ingelicht worden.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan