Stadskanaal Stationslaan

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_23_ouderraad.jpg

Elke locatie van Ubbo Emmius heeft een eigen ouderraad. De ouderraad fungeert als een klankbord m.b.t. (voorgenomen) beleid op de locatie.

Van de ouderraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van beleid. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de afdelingsdirecteur. In de ouderraad zijn alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De ouderraad heeft vier maal per schooljaar een overleg met de schoolleiding. 

De ouderraad van een locatie kan vanuit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de  Medezeggenschapsraad (MR) kiezen, wanneer deze post niet bezet is. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of de MR aan de orde stellen.  

Update coronamaatregelen
26 januari 2022 Schoolbreed Update coronamaatregelen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan