Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Ouderraad

De ouderraad wil een constructieve bijdrage leveren, een adviserend klankbord aanbieden.

Er wordt vier keer per jaar met de schooldirecteur overlegd.

We willen door middel van goed overleg, door meedenken en participeren, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord.

U kunt de leden van de ouderraad bereiken via administratie van de school.