Home > Vestigingen > Stadskanaal Engelandlaan > Over deze vestiging > Lestijden, roosters, uitval

Stadskanaal Engelandlaan

Lestijden, roosters, uitval

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerling-boek-klas.jpg

De lessentabel geeft aan welke vakken een leerling krijgt en hoeveel uren er per vak worden gegeven in een bepaald jaar en in een bepaalde afdeling. Er is een standaard lessentabel voor de gehele scholengemeenschap.

Lessen en vakanties

Als u wilt weten wanneer uw kind les heeft in een bepaald vak, dan kunt u dat vinden op het rooster. Alle leerlingen krijgen het rooster aan het begin van het schooljaar. Tijdens het schooljaar kan dat rooster veranderen. Wijzigingen worden aangegeven in school en via Magister. Bij de indeling van het rooster worden de volgende lestijden aangehouden.

We gaan ervan uit, dat iedere leerling alle dagen van de week van 08.25 – 16.30 uur beschikbaar is voor school en ingeroosterd kan worden. Andere verplichtingen zullen daarvoor moeten wijken.

De uitgevallen lessen worden in klas 2 en 3 zoveel mogelijk opgevangen. De leerlingen van klas 4 worden verwacht zelfstandig op school te werken.

Roosterwijzigingen

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Zo wordt bij ziekte het lesrooster aangepast. Roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via Magister. Leerlingen wordt aan­geraden elke ochtend, voordat ze naar school gaan, te kijken of er iets veranderd is. Ook is het van belang het mededelingen­bord (naast de hoofdingang) en op de schermen in de gangen en in de kantine in de gaten te houden voor andere bijzonderheden.

Lestijden

50-minutenrooster

1e les: 8.25 – 9.15 uur
2e les: 9.15 – 10.05 uur
3e les: 10.05 – 10.55 uur
Pauze
4e les: 11.15 – 12.05 uur
5e les: 12.05 – 12.55 uur
Pauze
6e les: 13.20 – 14.10 uur
7e les: 14.10 – 15.00 uur
8e les: 15.00 – 15.50 uur

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan