Home > Vestigingen > Stadskanaal Engelandlaan > Over deze vestiging > Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Stadskanaal Engelandlaan

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerling-begeleiding.jpg

Keuzebegeleiding

In tl 2 kunnen leerlingen aan het einde van het jaar kiezen of ze in de derde klas het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing willen kiezen.

Bij het maken van de keuzes spelen de mentor en/of de decaan een belangrijke rol.De decaan en loopbaan-begeleider adviseren leerlingen en ouders over de samenstelling van profiel of vakkenpakket, vervolgscholen, beroepskeuze, open dagen, enz. Gedurende het schooljaar is het mogelijk een afspraak met hem te maken. De decaan geeft toestemming voor vrij in verband met een open dag of meeloopdag voor een vervolgopleiding.

Ondersteuning

We vinden dat ondersteuning zoveel mogelijk tijdens de les moet plaatsvinden. Een docent kan bijvoorbeeld na de instructie een aantal leerlingen verlengde instructie geven. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt deze tijdelijk en met behulp van een plan, buiten de les geboden. Deze hulp wordt geboden door een plus­mentor, de orthopedagoog, de ondersteuningscoördinator of iemand van een extern organisatie.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator houdt zich bezig met het coördineren van hulp voor leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, maar ook met gedrag of gezondheid. De school moet bijvoorbeeld weten hoe te handelen bij leerlingen met epilepsie of suikerziekte.

Orthopedagoog

Op Ubbo Emmius werkt een orthopedagoog. Zij is met name betrokken bij onderzoek en het geven van ondersteuning aan docenten. Bij de orthopedagoge kunnen leerlingen terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Zij kan helpen met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Soms kan zij ook een test afnemen om te kijken wat de beste oplossing is. Leerlingen komen met haar in contact via de mentor.

Taal- en rekencoördinator

De taal- en rekencoördinator filtert leerlingen uit het totale leerlingenbestand die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen krijgen van de betreffende vakdocenten extra instructie en extra aandacht.

Vertrouwenspersonen

Soms lopen leerlingen met dingen rond waarover ze met bijna niemand durven te praten. Dan kunnen ze (vertrouwelijk) spreken met een vertrouwens­persoon.

Pestgedrag en maatregelen pesten

Het moet op school voor iedereen veilig zijn. Pesten wordt dan ook niet getolereerd. Een duidelijke aanpak van pesters is omschreven in het Pestprotocol. Word je gepest? Aarzel niet en laat het je mentor weten!

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan