Stadskanaal Engelandlaan

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerling-kluizen.jpg

De ambities die Ubbo Emmius voor zijn leerlingen uitspreekt en die nadrukkelijk verder reiken dan het behalen van het schooldiploma, kunnen niet gerealiseerd worden zonder de steun en betrokkenheid van de ouders. We vinden het daarom belangrijk om ouders actief te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind en van de school als geheel. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de driehoek leerling – school – ouder te versterken in het belang van de leerlingen.

Oudernieuwsbrief 

Wekelijks ontvangen alle ouders van onze leerlingen de oudernieuwsbrief. Hierin staan zaken als: mutaties in het docentenbestand; actuele informatie; huiswerk-tips voor hulp door ouders; ontwikkelingen op school. De oudernieuwsbrief wordt per mail verstuurd.

Magister

Niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode en een wachtwoord. Dat biedt hen de mogelijkheid om thuis op de computer de schoolresultaten van hun kind te volgen. Het huiswerk wordt ook in Magister genoteerd. Maar: de leerlingen moeten altijd het huiswerk in de eigen agenda schrijven. Als er een keer niet iets in Magister staat geeft dat dus geen recht om het huiswerk niet te doen.

Ouderavonden

In ieder leerjaar organiseren we voor ouders een of meer ouderavonden. Op deze ouderavond geven we algemene informatie en kunnen de ouders kennis maken met de mentor. Uitnodigingen voor de ouder­avonden worden ruim een week van tevoren gemaild. De exacte data waarop de ouderavonden worden gehouden staan op de website.

Mentorspreekavonden

Na het 1e, 2e en 3e rapport is er voor ouders de mogelijkheid vijftien minuten te praten met de mentor. We vinden het belangrijk dat de leerling aanwezig is bij deze gesprekken.

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder, waarbij het kind (grotendeels) woont. We rekenen erop dat deze ouder zorgdraagt voor de informatievoorziening aan de andere ouder.

De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan