Schoolbreed

Ouderraad en MR

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-trap-leraar-met-leerlingen.jpg

Ouderraad

Iedere vestiging vormt een onderwijskundige eenheid en heeft een eigen ouderraad. Ouders worden zo betrokken bij de vestiging en kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders binnen de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Bij sommige beslissingen is instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR bestaat uit 20 leden, namelijk: vijf ouders, vijf leerlingen en tien personeelsleden.

Nieuwe bestuurder Trivium
21 april 2023 Schoolbreed Nieuwe bestuurder Trivium Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan