Schoolbreed

Ouderraad en MR

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_15_KB_economie.jpg

Ouderraad

Iedere locatie vormt een onderwijskundige eenheid en heeft een eigen ouderraad. Ouders worden zo betrokken bij de locatie en kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders binnen de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Bij sommige beslissingen is instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR bestaat uit 20 leden, namelijk: vijf ouders, vijf leerlingen en tien personeelsleden.

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan