Home > Vestigingen > Stadskanaal Sportparklaan > Onderwijsaanbod > vmbo bb > Produceren, Installeren & Energie

Stadskanaal Sportparklaan

Produceren, Installeren & Energie

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Sportparklaan-vmbo-bb-Produceren.jpg

Bof jij even als je interesse ligt in techniek! Er is op het ogenblik een groot tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Onze school heeft jou veel te bieden. Tijdens een opleiding, kun je ook meedoen met onze wedstrijdteams bij regionale- en landelijke wedstrijden.

Aan de slag in de regio!

Door onze goede contacten met het bedrijfsleven in de regio, zijn er veel stageplaatsen beschikbaar. Wij werken samen met zo’n 60 bedrijven in de regio. Binnen de opleiding ga je minimaal twee maanden op stage.

Profielmodules

In het profiel Produceren, Installeren & Energie zijn er 4 verplichte profielmodules die je in twee jaar doorloopt:

Ontwerpen en maken

Heb je altijd al willen leren ontwerpen op de computer? In deze module leer je een ontwerp
maken met behulp van 2D en 3D CAD-software. Ook leer je de uitvoering hiervan voor te bereiden en je eigen ontwerp te produceren. Ontdek hoe je jouw ontworpen schakeling kunt samenstellen, monteren en aansluiten.

Bewerken en verbinden van materialen

Door materialen te scheiden en te vervormen leer je nieuwe producten te maken. Ook kun je aan
het einde van deze module van losse onderdelen een nieuw product maken aan de hand van een
werktekening.

Besturen en automatiseren

Deze module is praktijkgericht en wordt dan ook in vele practicums gegeven. Je leert een besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica-installatie opbouwen. Daarnaast ga
je metingen uitvoeren. Van deze uitslagen ga je een verslag maken die je presenteert aan je
medeleerlingen. Verder leer je een automatische besturing van een proces opbouwen, aansluiten,
testen en presenteren.

Installeren en monteren

Zelf een hele sanitaire installatie of elektrische installatie in een huis aanleggen? In deze module
leer je dat allemaal!

Keuzevakken

Naast deze modules zijn er 8 keuzevakken waaruit je vier kunt kiezen waarmee je je wilt specialiseren.

Plaat- en constructiewerk – Vrij keuzevak

Tijdens deze module leer je verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op het plaat- en constructiewerk. Je leert onder andere om de werkzaamheden voor te bereiden, machine en gereedschappen in- en af te stellen, materialen bewerken en vervormen, het verbinden van onderdelen en deelproducten en je leert het meten, controleren en afronden van de werkzaamheden voor vervaardigde producten.

Booglasprocessen – Vrij keuzevak

Tijdens deze module leer je verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op het booglasproces. Dit betekent dat je leert om de werkzaamheden voor te bereiden, de machines en gereedschappen in- en af te stellen, het materiaal voorbereiden en de lasnaden aan te brengen, een plan van aanpak opstellen en je leert der verschillende onderdelen en deelproducten met elkaar te verbinden.

CNC-technieken – Vrij keuzevak

Tijdens deze module leer je verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op de CNC-technieken. Deze werkzaamheden houdt in dat je informatie verzamelt en werkzaamheden voorbereidt, een CNC-machine gebruiks- en productie-klaar kunt maken en bedienen. Verder leer je om materialen met een CNC-machine te bewerken en vervaardigde producten te meten en controleren en de uitgevoerde werkzaamheden af te ronden.

Verspaningstechnieken – Vrij keuzevak

Tijdens deze module leer je om met behulp van 2D en 3D CAD software een ontwerp van een draai- en freesproduct te maken en de uitvoering voor te bereiden. Daarnaast leer je een ontworpen draai- en freesproduct te produceren.

Ondernemen – Vrij keuzevak

Tijdens deze module ontwikkel je een eenvoudig ondernemingsplan en voer je deze ook uit. Dit betekent dat je jezelf als ondernemer beschrijft, een marketing- en financieel plan maakt en dat je het ondernemingsplan uitvoert.

Utiliteitsinstallatie – Vrij keuzevak

Tijdens deze module ga je dieper in op de werkzaamheden van de utiliteitsinstallaties. Je leert om tekeningen en schema’s van utiliteitsinstallaties te lezen en een werkvoorbereiding te maken. Verder leer je om leidingsystemen voor een utiliteitsinstallatie aan te leggen en het schakelmateriaal en onderdelen te monteren en aan te sluiten. Tenslotte leer je om de onderdelen en utiliteitsinstallaties te monteren, aan te sluiten en in bedrijf te stelle naan de hand van een werktekening.

Klimaattechnologie – Vrij keuzevak

Tijdens deze module leer je meer over klimaattechnologie. Dit betekent dat je verwarmings- en gasinstallaties kunt ontwerpen, tekenen, calculeren en de tekening ook kunt lezen, interpreteren en zo het leidingsysteem aan te leggen. Verder leer je om een verwarmings- en gasinstallatie af te monteren en testen, je leert om metingen met infraroodcamera’s te maken en deze metingen te verwerken in een plan ten behoeve van energiebesparende oplossingen. En tot slot leer je ook om weersafhankelijke regeling op Cv-ketels te installeren en regelen.

Drinkwater en sanitair – Vrij keuzevak

Tijdens deze module verdiep je je in de werkzaamheden die betrekking hebben op drinkwater en sanitair. Je leert een drinkwater- en sanitaire installatie te ontwerpen, tekenen en calculeren en je leert de tekening en schema’s van drinkwater- en sanitaire installaties te lezen en interpreteren, zodat je de leidingsystemen aan kunt leggen en afmonteren. Tot slot leer je een warmtewisselaar toe te passen in een sanitaire installatie.

Woon- en kantoortechnologie – Vrij keuzevak

Tijdens deze module verdiep je je in de werkzaamheden die betrekking hebben op woon- en kantoortechnologie. Je leert onder andere een elektrische installatie te ontwerpen, tekenen en calculeren. Daarbij kun je na deze module tekeningen en schema’s van elektrische installaties lezen en interpreteren, zodat je een installatie aan kunt leggen en monteren. Ook leer je om een elektrische installatie te laten schakelen met domotica.

Terug
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan