De examens zijn begonnen

Wij wensen onze eindexamenleerlingen de komende weken heel veel succes toe!