Stadskanaal Sportparklaan

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_5_contactmetthuis.jpg

We vinden het belangrijk om jouw ouder(s)/verzorger(s) actief te betrekken bij de ontwikkelingen van jou en van de school als geheel. De steun en betrokkenheid van jouw ouder(s)/verzorger(s) is van belang. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de band te versterken in het belang van de leerlingen.

Mentoraat 

Mentoren zijn de belangrijkste schakel in het contact met thuis. Als we ons zorgen maken over het welzijn of de prestaties, dan neemt de mentor contact op.

Oudercontacten

Behalve contact met jou als leerling vinden wij communicatie met je ouder(s)/verzorger(s) ook belangrijk. Om ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren, sturen wij regelmatig een nieuwsbrief met allerlei informatie. Daarnaast worden er een aantal keren per jaar ouderavonden georganiseerd om je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van de resultaten. Ook ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode om online in ons registratiesysteem, Magister, de resultaten, het huiswerk en gegevens over de aan- & afwezigheid te kunnen zien.

Contact op eigen initiatief 

Uiteraard kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook buiten de ouderavonden contact opnemen met de mentor. Zo’n gesprek hoeft niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kan ook te maken hebben met persoonlijke omstandigheden.

Informatie aan gescheiden ouders 

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als jouw ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder die het ouderlijk gezag heeft. Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts een van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. De ouders dienen er zelf voor te zorgen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.
Uiteraard kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook buiten de ouderavonden contact opnemen met de mentor. Zo’n gesprek hoeft niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kan ook te maken hebben met persoonlijke omstandigheden.

Ontwikkelingen coronavirus
26 juni 2020 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan