Stadskanaal Maarsdreef

havo

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_11_HAVO.jpg

Brugjaar havo

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een havodiploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook geeft het havodiploma toelating tot vwo-5 als aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie vind je in het document bevorderingsnormen.

Op de locatie Stadskanaal Maarsdreef kun je jaar 1 volgen. Aan het einde van de 1e klas kunnen leerlingen kiezen of ze deelnemen aan Technasium. Na het 1e jaar stroom je door naar de locatie Stadskanaal Stationslaan.

havo leerjaar 2 t/m 5

Na het brugjaar aan de Maarsdreef stroom je door naar de locatie Stadskanaal Stationslaan. Aan de Stationslaan volg je in jaar 2 en 3 het reguliere programma mét of zonder Technasium. Halverwege jaar 3 maak je de keuze voor een profiel. Een profiel volg je in het 4e en 5e leerjaar. Naast het gemeenschappelijk deel en het profieldeel, beide verplicht, kun je in de vrije ruimte nog extra vakken kiezen.

Als je meer wilt weten over het onderwijsaanbod en de profielkeuzes van de locatie Stadskanaal Stationslaan kun je dat hier bekijken.

Update corona-maatregelen
17 september 2021 Schoolbreed Update corona-maatregelen Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan