Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Onderwijskundig jaarverslag

Ubbo Emmius werkt doelgericht aan verbeteringen in het onderwijs. Ontwikkelingen worden gevolgd, zodat bijsturing mogelijk is. Verantwoording wordt afgelegd via de Scholen op de Kaart (www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen) en in dit jaarverslag over het jaar 2015.

Het jaarverslag is een van de uitgangspunten voor het jaarplan 2016-2017. Het wordt gepubliceerd op deze website en is beschikbaar voor stakeholders.