Voor groep 8

Aanmelden

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-stationslaan-gebouw-jongens-lopen.jpg

Wordt Ubbo Emmius ook jouw school? Wat leuk! We vinden het erg leuk om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding verloopt.

Aanmelden klas 1 

Je aanmelding voor Ubbo Emmius gebeurt digitaal en dit kunnen je ouders voor jou doen. Als je ouders hulp nodig hebben bij het aanmelden, kunnen ze langskomen op één van onderstaande momenten. Je ouders mogen gewoon binnen komen lopen. Deze inloopmomenten vinden plaats op de Maarsdreef, maar zijn bedoeld voor alle ouders (dus ook wanneer zij jou aan willen melden voor Onstwedde of Praktijkonderwijs).

  • Dinsdag 7 maart inloop tussen 16.00 – 19.30 uur (vestiging Maarsdreef)
  • Woensdag 8 maart inloop tussen 16.00 – 19.30 uur (vestiging Maarsdreef)
  • Dinsdag 14  maart inloop tussen 16.00 – 19.30 uur (vestiging Maarsdreef)

De juiste plaatsing

Naar school gaan is leuker wanneer een leerling zich op zijn plek voelt. Het gaat dan om sfeer en klas, maar vooral ook om het onderwijsniveau. Daarom luisteren we goed naar de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent jou goed en het leerlingvolgsysteem van de basisschool heeft veel informatie over jouw prestaties. Daarom vult de basisschool de zogenaamde plaatsingswijzer in. Die plaatsingswijzer geeft jou, je ouders en ons een duidelijk advies over het beste opleidingsniveau.

Brugklassen

Ubbo Emmius kent brugklassen. In die klassen wordt op het juiste niveau lesgegeven, en het kan zijn dat blijkt dat het niveau te hoog of te laag is. Dan wordt in overleg met jouw ouders besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige vestigingen werken we met combinatieklassen, dat wil zeggen in een klas wordt op twee niveaus lesgegeven, zo kennen we bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan je alvast kennis maken met jouw toekomstige klasgenoten.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan