Home > Voor groep 8 > Aanmelden

Voor groep 8

Aanmelden

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-stationslaan-gebouw-jongens-lopen.jpg

Wordt Ubbo Emmius ook jouw school? Wat leuk! We vinden het erg leuk om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding verloopt.

Aanmelden (vanuit groep 8) 

Kom je vanuit groep 8? Je aanmelding voor schooljaar 2024/2025 Ubbo Emmius gaat digitaal en kan in de week van 25 t/m 31 maart 2024. Dit kunnen je ouders voor je doen.

Als je ouders hulp nodig hebben met het aanmelden, dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Dit kan via mail: [email protected] of telefonisch via: (0599) 65 26 28

Aanmelden (overige leerlingen) 

Kom je van een andere school en wil je aanmelden voor schooljaar 2024/2025? Ook dan gaat je aanmelding voor Ubbo Emmius digitaal en dit kunnen je ouders voor je doen. Dit kan ook vanaf 25 maart 2024. Wil je je nog aanmelden voor dit schooljaar 2023/2024? Dan kunnen je ouders je meteen aanmelden.

De juiste plaatsing

Naar school gaan is leuker wanneer een leerling zich op zijn plek voelt. Het gaat dan om sfeer en klas, maar vooral ook om het onderwijsniveau. Daarom luisteren we goed naar de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent jou goed en het leerlingvolgsysteem van de basisschool heeft veel informatie over jouw prestaties. Daarom vult de basisschool de zogenaamde plaatsingswijzer in. Die plaatsingswijzer geeft jou, je ouders en ons een duidelijk advies over het beste opleidingsniveau.

Brugklassen

Ubbo Emmius kent brugklassen. In die klassen wordt op het juiste niveau lesgegeven, en het kan zijn dat blijkt dat het niveau te hoog of te laag is. Dan wordt in overleg met jouw ouders besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige vestigingen werken we met combinatieklassen, dat wil zeggen in een klas wordt op twee niveaus lesgegeven, zo kennen we bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan je alvast kennis maken met jouw toekomstige klasgenoten.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan