Voor groep 8

Aanmelden

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-stationslaan-gebouw-jongens-lopen.jpg

Wordt Ubbo Emmius ook jouw school? Wat leuk! We vinden het erg leuk om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding verloopt.

Aanmelden klas 1 

Op de basisschool heeft de leerkracht van groep 8 aanmeldingsformulieren van Ubbo Emmius. Deze formulieren worden aan je ouders gegeven zodat ze jou kunnen aanmelden voor onze school. Als je ouders het aanmeldingsformulier hebben opgestuurd, dan ontvang jij als nieuwe leerling van onze school een uitnodiging voor de introductieweek.

Aanmelden klas 1  Winschoten

Vanaf schooljaar 2022/2023 is Ubbo Winschoten een Dollard College vestiging voor vmbo 1 tot en met 4. Voor meer informatie kunt u terecht op website Dollard College Bovenburen. De vestiging kenmerkt zich door kleinschaligheid, duidelijkheid en korte lijnen met thuis. Een fijne en veilige stap na de basisschool.

Aanmelden voor klas 2 of hoger

Willen je ouders jou aanmelden voor klas 2 of hoger? Dan kunnen ze het onderstaande aanmeldingsformulier gebruiken. Aanmelden kunnen ze doen door het formulier te downloaden, printen en ingevuld naar de door u gewenste vestiging te sturen. Na het ontvangen van het formulier zal de vestiging contact met jou en je ouders opnemen.

De juiste plaatsing

Naar school gaan is leuker wanneer een leerling zich op zijn plek voelt. Het gaat dan om sfeer en klas, maar vooral ook om het onderwijsniveau. Daarom luisteren we goed naar de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent jou goed en het leerlingvolgsysteem van de basisschool heeft veel informatie over jouw prestaties. Daarom vult de basisschool de zogenaamde plaatsingswijzer in. Die plaatsingswijzer geeft jou, je ouders en ons een duidelijk advies over het beste opleidingsniveau.

Brugklassen

Ubbo Emmius kent brugklassen. In die klassen wordt op het juiste niveau lesgegeven, en het kan zijn dat blijkt dat het niveau te hoog of te laag is. Dan wordt in overleg met jouw ouders besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige vestigingen werken we met combinatieklassen, dat wil zeggen in een klas wordt op twee niveaus lesgegeven, zo kennen we bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan je alvast kennis maken met jouw toekomstige klasgenoten.

Vacature: Lid Raad van Toezicht
15 november 2022 Schoolbreed Vacature: Lid Raad van Toezicht Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan