Voor buitengewoon verlof kan door ouders/verzorgers contact worden opgenomen met de coördinatoren. Hun namen en emailadressen vindt u op de Ubbowijzer.

Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan