Voor groep 8

Veelgestelde vragen

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_6_contactmetthuis-1.jpg

Hieronder vindt u vragen en antwoorden op vragen die vaak voorkomen met betrekking tot de kennismakingsactiviteiten die Ubbo Emmius organiseert en het aanmelden voor onze school. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neemt u dan rustig contact met ons op. 

Voorlichtingsactiviteiten

 • Welke voorlichtingsactiviteiten zijn er?
  • Door de huidige coronamaatregelen zal de kennismaking met Ubbo Emmius er in 2020/2021 iets anders uitzien dan andere jaren. We vinden het ondertussen wel belangrijk dat leerlingen en ouders van groep 8, met corona-proof activiteiten, toch kunnen ontdekken wat onze school te bieden heeft. Zo komen we langs in groep 8 en organiseren we een online vragenuurtje op 2 februari.
 • Is het ook mogelijk om buiten de Open Dag om de school te bezoeken?
  • Normaal gesproken kan dat, maar gezien de corona-maatregelen maken we zo min mogelijk afspraken met ouders op school. Om de indruk te krijgen hebben we wel een filmpje gemaakt voor zowel leerlingen als ouders. U kunt deze hier bekijken.

Onderwijsaanbod

 • Welke leerlingen bezoeken welke vestiging?
  • We hebben drie instroomvestigingen, namelijk: Praktijkonderwijs, Maarsdreef (BB t/m vwo) en Onstwedde (BB t/m vwo).
   • Voor BB en KB geldt zowel in Onstwedde als op de Maarsdreef dat de leerlingen na het tweede leerjaar doorstromen naar de vestiging Sportparklaan.
   • In Onstwedde maken de leerlingen van TL hun opleiding af op deze vestiging. De TL-leerlingen van de Maarsdreef stromen na het eerste leerjaar door naar de vestiging Engelandlaan.
   • De HV-leerlingen stromen vanuit Onstwedde na het derde leerjaar en vanuit de Maarsdreef na het eerste leerjaar door naar de vestiging Stationslaan.
 • Wat biedt Ubbo Emmius VWO-leerlingen?
  • De VWO-leerlingen op de Stationslaan kunnen vanaf leerjaar twee kiezen voor Technasium of Gymnasium.

Schooladvies van de basisschool

 • Ik ben het niet eens met het advies van de leerkracht van mijn kind. Wat kan ik hier aan doen?
  • De basisschool is hierin uw gesprekspartner. Zij hebben het advies gegeven, gebaseerd op de jarenlange ervaring die ze hebben met uw kind. Op Ubbo Emmius kennen we uw kind nog niet en houden we altijd het advies van de basisschool aan.
 • Kan ik zelf ook doorgeven op welk niveau mijn kind geplaatst wordt?
  • De basisschool formuleert een advies, gebaseerd op de resultaten die uw kind in de groepen 6, 7 en 8 heeft behaald. Dat advies is altijd leidend.

Indeling van klassen

 • Worden de leerlingen van dezelfde basisschool bij elkaar in de klas geplaatst?
  • We proberen inderdaad de leerlingen van de basisschool zoveel mogelijk bij elkaar in de klas te plaatsen. Dat is fijn omdat ze dan bijvoorbeeld samen naar school kunnen fietsen. Er zijn uiteraard altijd uitzonderingen. Mochten er specifieke zaken zijn waarmee we rekening dienen te houden in de klassensamenstelling, dan is het raadzaam dat de basisschool dat aangeeft tijdens de warme overdracht.
 • Kan ik een voorkeur doorgeven bij wie mijn kind wel of niet in de klas geplaatst wil worden?
  • Het is het beste als u deze voorkeur bespreekt met de leerkracht van uw kind. Wanneer er zwaarwegende argumenten zijn, kan de leerkracht dit doorgeven tijdens de warme overdracht.
 • Werkt Ubbo Emmius met combinatieklassen?
  • Ja, we werken in sommige situaties met combinatieklassen. We hebben daar goede ervaringen mee. De leerlingen krijgen binnen de combinatieklas op hun eigen niveau les. Ze maken daarnaast toetsen op hun eigen niveau en krijgen cijfers op hun eigen niveau.

Tussenuren & pauzes

 • Hebben de leerlingen in de eerste klas tussenuren?
  • In de eerste klas hebben de leerlingen geen tussenuren. Mocht een docent ziek zijn, dan wordt het betreffende lesuur ingevuld door een andere docent of dan wordt het rooster ingekort, zodat de leerlingen later beginnen of eerder vrij zijn.
 • Mogen de leerlingen tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten?
  • De leerlingen van de onderbouw blijven gedurende de lesdag op het schoolterrein.

Begeleiding

 • Welke begeleiding krijgt mijn kind in de basisberoepsgerichte leerweg?
  • In de basisberoepsgerichte leerweg krijgen de leerlingen zoveel mogelijk les van hun mentor. Deze mentor verzorgt ruim de helft van alle lessen.
 • Hoe begeleidt Ubbo Emmius leerlingen met dyslexie?
  • Wanneer een leerling met dyslexie of een leerling met een vermoeden van dyslexie op Ubbo Emmius wordt aangemeld wordt op het aanmeldformulier ‘dyslexie’ of ‘vermoeden van dyslexie’ aangevinkt. Alle ouders van leerlingen waarbij dit het geval is worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. De dyslectische leerlingen krijgen een pas waarop staat aangegeven van welke faciliteiten ze gebruik kunnen maken (bijv. extra tijd voor het maken van een toets, de app waarmee de lesboeken worden voorgelezen, e.d.).

Aanmelding en start

 • Hoe meld ik mijn kind aan bij Ubbo Emmius?
  • De aanmelding bij Ubbo Emmius doet u door samen met de basisschool het aanmeldingsformulier in te vullen. De meeste basisscholen hebben ons aanmeldingsformulier al. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u deze hier downloaden.
 • Ik wil graag voor de start van het nieuwe schooljaar al even iets bespreken met de mentor, kan dat?
  • Alle leerlingen hebben nog voor de zomervakantie, samen met hun ouders/verzorgers een intakegesprek met de mentor. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan