Actueel

Agenda

sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug
20 sep
Winschoten
Spreekuur dyslexie en dyscalculie
3e lesuur: Voor docenten, ouders en leerlingen (VDR en DIJK)
24 sep
Winschoten
Ouderavond klas 2
19.30 u
25 sep
Winschoten
Ouderavond klas 4 en 3HV
19.30 u
27 sep
Winschoten
Bezoek “Rise of the blue city”
20.30 u Theaterleerlingen + andere leerlingen bij opgave
27 sep
Winschoten
Spreekuur dyslexie en dyscalculie
3e lesuur: Voor docenten, ouders en leerlingen (VDR en DIJK)