Aandacht voor gezond eten, meer beweging en een gezond eetpatroon.

Onze school is gezond!

Ubbo Emmius Winschoten is sinds november 2015 een Gezonde School en heeft hiervoor het Vignet Gezonde School ontvangen.

Als school vinden we gezondheid en welzijn van onze leerlingen erg belangrijk. Het Vignet Gezonde School bestaat uit 5 thema’s waar je een certificaat voor kunt behalen, mits je aan alle voorwaarden voldoet.

Thema's gezonde school

De 5 thema’s waar je een certificaat voor kunt behalen zijn:

  1. Voeding
  2. Sport en bewegen
  3. Roken, drugs- en alcoholpreventie
  4. Seksualiteit en relaties
  5. Welbevinden en sociale veiligheid

Ubbo Emmius Winschoten heeft inmiddels alle certificaten behaald.

Wij zijn een Gezonde School op alle gebieden met alle bijbehorende certificaten. Een Gezonde school staat voor structurele bewustwording van gezonde voeding, een gezonde leefstijl en een gezonde schoolomgeving waar leerlingen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Waar we hieraan een bijdrage kunnen doen, proberen we dat te doen. Meer informatie over het vignet Gezonde School is te vinden op www.gezondeschool.nl.
 
 

Gezonde schoolkantine

Wij op het Ubbo Emmius vinden gezonde voeding belangrijk omdat je daardoor gezond blijft en vaak lekkerder in je vel zit, zowel lichamelijk als psychisch. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.

We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

Onze schoolkantine voldoet aan de normen van het voedingscentrum en mag zich “Gezonde kantine” noemen. Dagelijks worden hier diverse gezonde broodjes, verse soep, fruitsalades, smoothies en muesli toetjes verkocht. Vanuit de keuken zijn tevens flesjes spa&fruit, fruitsap, smoothie, optimel, breaker, melk, nootjes, …… tegen betaling te verkrijgen.

Verder hebben we een vers watertappunt waar de leerlingen hun meegebrachte flesjes kunnen vullen. Voor vragen kun je ook terecht bij onze partners:

De Gezonde kantine is onderdeel van het certificaat Voeding dat sinds november 2015 in ons bezit is.
 
 

Roken, Alcohol- en drugspreventie

Ubbo Emmius Winschoten is een rookvrije school. Ook tijdens ouderavonden en/of andere activiteiten binnen de school waar ouders, leerlingen en personeel bij betrokken zijn mag niet worden gerookt op het schoolplein en directe schoolomgeving. Voor leerlingen en medewerkers geldt tevens dat ook op buitenschoolse activiteiten niet gerookt mag worden.

Alcohol- en drugsgebruik is niet toegestaan binnen de school, buitenschoolse activiteiten en door de school georganiseerde festiviteiten. Als gezonde school leveren wij een actieve bijdrage daaraan en zijn hier zeer alert op. Leerlingen die zich schuldig maken aan het gebruik van alcohol of drugs worden altijd geschorst. Het handelen in drugs leidt tot verwijdering van school. Door het VNN zal er jaarlijks een voorlichting worden gehouden over roken, alcohol- en drugsgebruik. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze partners:

Dit certificaat hebben we sinds maart 2016.
 
 

Bewegen en sport

Het Ubbo Emmius is een sportieve school die leerlingen wil stimuleren om meer te bewegen en hen wil laten zien dat bewegen ook leuk is en goed voor hen is. Voor alle leerlingen uit alle leerjaren en niveaus is er een programma omtrent bewegen en sport. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse sportdagen per leerjaar, de opleiding Sport en Dienstverlening en de kennismaking met verschillende sporten. Daarbij wordt sport en beweging op een laagdrempelige wijze gepresenteerd zodat iedereen zich hier door uitgedaagd en welkom voelt. Bewegen en Sport gaat niet om winst of verlies binnen het spel, maar om de winst van meedoen en plezier. Tijdens de pauze wordt regelmatig zelfstandig door leerlingen gesport in de gymzaal. Dit gebeurt op eigen initiatief van de leerlingen waarbij de docenten ondersteunen en mogelijkheden creëren. Tevens maken wij gebruik van diverse sportaccommodaties op fietsafstand van de school.

We zijn een B-fit school. Het B-fit programma probeert leerlingen bewust te maken dat het niet alleen goed is om te bewegen, maar vooral ook erg leuk om deel te nemen aan diverse sportactiviteiten. Het programma geeft tevens informatie over voeding. Aan het begin van het cursusjaar zal er een fit-test worden afgenomen en deze zal regelmatig herhaald worden. Binnen de school wordt het programma begeleid door een B-Fit coach. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze partners:

Dit certificaat is behaald in december 2015.
 
 

Welbevinden en sociale veiligheid

Naast de lessen doen we nog méér om een gezonde en veilige schoolomgeving te creëren. Dit houdt in dat er toezicht is (surveillance, camera’s op het plein en voldoende verlichting buiten). Daarnaast hebben we een Convenant Veilige School afgesloten met de politie. Hierin zijn afspraken vastgelegd met de jeugdagent over veiligheid en criminaliteitsbestrijding in en om de school. Ook zijn wij een taalbewuste school.

Bureau HALT houdt voorlichting in alle leerjaren en eens per jaar ook tijdens een ouderavond. Op school is in het najaar altijd een verkeersmarkt waar ook alle leerjaren aan deelnemen naast de verkeerslessen.

Jaarlijks wordt er door middel van de GGD check in klas 2 en 4 een gezondheidscheck digitaal afgenomen. Het wordt volledig anoniem ingevuld door de leerlingen. Voor de school is het van belang om zo te kunnen monitoren hoe het met de gezondheid van onze leerlingen is gesteld. Dit heeft een preventief karakter. Daarnaast wordt er door alle leerlingen een tevredenheidsonderzoek ingevuld wat een zeer goede pijler is v.w.b. het welbevinden van onze leerlingen.

Alle leerlingen van de eerste klas volgen in het begin van het cursusjaar een weerbaarheidstraining. De lessenreeks heet “Omgaan met geweld en agressie” en omvat zes thema’s. Op deze manier proberen we het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten door fysiek en mentaal sterk te staan, hun grenzen te ervaren en te experimenteren via lichaamstaal.

In het cursusjaar 2014/2015 zijn we gestart met Peermediation. Leerlingen worden opgeleid om conflicten op te lossen tussen leeftijdgenootjes. Een aantal leerlingen volgen een training van zes dagdelen en leren hier hoe ze met conflicten van medeleerlingen om moeten gaan, om samen tot een oplossing te komen. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze partners:

Dit certificaat is toegekend in april 2016.
 
 

Relaties en seksualiteit

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op een gezonde manier met elkaar omgaan, ook als er sprake is van méér dan vriendschap. Bij ons op school komen ze op een leeftijd waarin jongeren in de puberteit komen. Dit is een fase in je leven waarin veel verandert, zowel lichamelijk als psychisch. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, je eerste keer verliefd, voor jezelf opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en ieder kind de ruimte krijgt om deze fase op zijn/haar eigen manier te doorlopen. We onderschrijven dat relationele en seksuele vorming de basis vormt van een gezonde seksuele ontwikkeling, dat het bijdraagt aan een positief zelfbeeld en aan weerbaarheid. Deze basis van relationele en seksuele ontwikkeling wordt al op jonge leeftijd vorm gegeven. Als school dragen wij hier samen met de ouders aan bij.

Voor vragen kunt u ook terecht bij onze partners:

Dit certificaat is behaald op 22 juni 2016.