Data nieuwe schooljaar 2018 - 2019

Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar voor alle klassen op maandag 3 september. Je wordt verwacht:

  • tweede klassen om 11.00 uur
  • derde klassen om 11.30 uur
  • vierde klassen om 12.00 uur
  • brugklassen om 12.30 uur


De opening van het cursusjaar is in de aula van het hoofdgebouw. Het programma is als volgt:

  • opening van het schooljaar
  • je hoort wie je mentor is en de indeling van de klassen
  • uitdelen van het lesrooster


Op dinsdag 4 september beginnen we met de lessen. De brugklassen en klas 2 en 3 vmbo volgen in de eerste schoolweek een apart introductieprogramma. Alle informatie daarover krijgen de leerlingen op 3 september.