Winschoten

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_3_verlof-1.jpg

Ziekte

Als je niet op school kunt komen, verwachten we vóór 08.15 uur een telefoontje naar de verzuimbalie (nummer van de school, optie 1 ziekte en verzuim). Tijdens het tweede lesuur wordt nagegaan welke leerlingen afwezig zijn. Als blijkt dat je niet door je ouders bent afgemeld, zal de school diezelfde ochtend telefonisch contact opnemen met je ouders.

Als je op school ziek wordt, meld je je persoonlijk af bij de verzuim­balie. Je krijgt dan een ‘ziek naar huis’ kaartje mee voor je ouder(s)/verzorger(s) dat je bij terugkomst op school bij de verzuimbalie weer moet inleveren. Er wordt van je ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat ze nog dezelfde dag contact opnemen met de verzuimmedewerker van de school. Afwezigheid vanwege een bezoek aan de tandarts, specialist e.d. kun je d.m.v. een verzuimformulier aangeven (het liefst van tevoren).

Kun je door andere oorzaken niet op school komen, dan moet er vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de school­leiding, zie ook 2.3. Dit formulier kun je downloaden of afhalen aan de verzuimbalie. In de volgende gevallen is de school verplicht een melding te doen bij het loket Verzuim/DUO. Deze melding komt dan bij de leerplichtambtenaar terecht.

Welke meldingen komen bij de leerplichtambtenaar terecht:

  • Als een leerling drie of meer achtereenvolgende school­dagen ongeoorloofd afwezig is geweest.
  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan vijftien lesuren ongeoor­loofd heeft verzuimd.
  • Als een leerling acht keer of vaker ongeoorloofd te laat in de les is gekomen.

Bovenstaande situaties gelden wanneer de leerling zonder medeweten van de ouders verzuimt of te laat komt. Gebeurt dit met medeweten van de ouders, zonder dat de schoolleiding daar toestemming voor heeft gegeven, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Tevens houdt de leerplichtambtenaar regelmatig zitting op onze vestiging. Hij nodigt hiervoor leerlingen uit die teveel verzuimd hebben en/of te vaak te laat gekomen zijn. Als je niet mee kunt gymmen verwachten wij een briefje van een van je ouders. Je moet wel bij die gymles aanwezig zijn. Als je langere tijd niet aan de gymles mag deelnemen, moeten je ouders daarover contact opnemen met de docent lichamelijke opvoeding (lo).

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan