Winschoten

Lestijden, roosters, uitval

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_2_lestijden.jpg

Rooster

Bij het maken van het lesrooster proberen we zo weinig mogelijk tussenuren voor de leerlingen te laten ontstaan.

Roosterwijzigingen zie je van tevoren. Wijzigingen aan het begin van de dag staan, als ze de dag van tevoren bekend zijn, op het scherm in de aula, op de website van de school en zijn ook via de school app te zien. Vrije uren aan het begin van de dag door plotselinge afwezigheid van een docent worden doorgebeld via de telefoonketen.

Ook bij een noodrooster wordt gestreefd naar zo min mogelijk tussenuren. Soms kan het niet anders maar die tijd kan goed worden benut: in de aula of mediatheek kan de leerling huiswerk maken. In de onderbouw worden de lessen vervangen.

Lestijden

In principe moet iedere leerling elke dag tot 16.10 uur beschikbaar zijn voor de school. In sommige gevallen tot 17.00 uur. Houd hier dus rekening mee als je een bijbaantje hebt. De lestijden zijn als volgt:

50-minutenrooster
1e les: 8.30 – 9.20 uur
2e les: 9.20 – 10.10 uur
Pauze
3e les: 10.30 – 11.20 uur
4e les: 11.20 – 12.10 uur
Pauze
5e les: 12.35 – 13.25 uur
6e les: 13.25 – 14.15 uur
Pauze
7e les: 14.30 – 15.20 uur
8e les: 15.20 – 16.10 uur

40-minutenrooster
1e les: 8.30 – 9.10 uur
2e les: 9.10 – 9.50 uur
3e les: 9.50 – 10.30 uur
Pauze
4e les: 10.50 – 11.30 uur
5e les: 11.30 – 12.10 uur
6e les: 12.10 – 12.50 uur
Pauze
7e les: 13.10 – 13.50 uur
8e les: 13.50 – 14.30 uur

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan