Winschoten

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_6_contactmetthuis.jpg

Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid en de korte lijntjes met thuis. We vinden het belangrijk dat we in de driehoek: ouders, jij, school jou zo goed mogelijk begeleiden om alles uit je schoolloopbaan te halen. Daarom is het belangrijk dat we vaak contact hebben.

De mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt als het gaat om allerlei zaken die spelen op school. Wil je gewoon even kletsen, zit je niet lekker in je vel of weet je niet hoe je iets moet leren, je mentor helpt je hierbij. Je ouders/verzorgers kunnen ook altijd contact opnemen met je mentor als er iets is. In de brugklas komt iedere mentor ook op huisbezoek. De mentor is de belangrijkste schakel tussen thuis en school.

Magister

“Heb ik een tien gehaald, weten ze dat thuis al, niks aan”.

Je ouders kunnen op ons leerlingvolgsysteem Magister zien wat je cijfers zijn die je gehaald hebt, wanneer en wat voor huiswerk je hebt  en of je afwezig was. Op deze manier kunnen je ouders je helpen bij het plannen van je huiswerk, maar ook zien of je vakken makkelijk of moeilijk vindt.

Informatieverstrekking

De school verstrekt de leerlingeninformatie aan de ouder(s)/verzorger(s), woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. De school gaat ervan uit dat bovengenoemde ouder(s)/verzorger(s) de eventueel niet op hetzelfde adres wonende ouder(s) op de hoogte stellen.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan