Winschoten

Over deze vestiging

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_1_overdeschool.jpg

Vanaf schooljaar 2022/2023 zijn we een Dollard College vestiging voor vmbo 1 tot en met 4. Voor huidige informatie en de inschrijving kunt u terecht op de website van Dollard College Bovenburen. Onze vestiging kenmerkt zich door kleinschaligheid, duidelijkheid en korte lijnen met thuis. Een fijne en veilige stap na de basisschool.

Bij ons op school kan iedereen excelleren. We vinden het belangrijk dat wij samen met jou en je ouders het beste uit jezelf halen. Samen bereiken we meer. Of je nu heel goed bent in wiskunde, talen, theater, sport of als mediator, iedereen krijgt bij ons op school de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

In de onderbouw werken we met opstroomklassen. Dit betekent dat iedere leerling de kans krijgt om op te stromen. Dit kan voor een vak zijn, maar ook voor alle vakken. De mentor kijkt samen met jou en je ouders naar jouw ambities en kunnen.

We hopen dat je hier op onze vestiging een prettige en een succesvolle tijd hebt. Wij zullen jou de komende jaren zo goed mogelijk helpen, maar verwachten daarbij van jou ook eigen initiatief en een actieve houding. We streven ernaar dat jij als zelfstandige en mondige jongere onze school verlaat en goed voorbereid bent op het vervolgonderwijs. Mondig in de goede zin van het woord, want op onze vestiging hechten we veel waarde aan respect. Voor elkaar, voor het personeel en voor de school op zich.

Op deze manier met elkaar omgaan moet dan wel automatisch leiden tot leerlingen en personeel die op een prettige en respectvolle manier met elkaar in verbinding staan, elkaar waardevol vinden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien. Elke dag weer!

Mevr. R.G. (Landa) Buiter
Vestigingsdirecteur Winschoten

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan