Winschoten

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180912_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_KB.jpg

Onderbouw vmbo kb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo kb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo kb krijgen per week meer theorie-uren dan vmbo-bb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo-kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

Op de vestiging Winschoten kun je de hele opleiding volgen. Aan het einde van de 2e klas maken leerlingen een keuze voor een profiel.

Bovenbouw vmbo kb leerjaar 3 en 4

In jaar 2 heb je gekozen voor een profiel, dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. De profielen waaruit je kunt kiezen staan hieronder weergeven.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan