Winschoten

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_8_BB-2.jpg

Onderbouw vmbo bb leerjaar 1 en 2

De afkorting vmbo bb staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Leerlingen van vmbo bb krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo kb leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend. Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar niveau 1 of 2 op het mbo.

Op de vestiging Winschoten kun je de hele opleiding volgen. Aan het einde van de 2e klas maken leerlingen een keuze voor een profiel.

Bovenbouw vmbo bb leerjaar 3 en 4

In jaar 2 heb je gekozen voor een profiel, dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. De profielen waaruit je kunt kiezen staan hieronder weergeven. Voor vmbo tl kun je op school informatie opvragen over de profielen.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan