Onstwedde

Goede ondersteuningsstructuur

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_25_extra2.jpg

Omdat we het belangrijk vinden dat jij je ontwikkelt op het niveau dat bij je past, formuleren we samen onderwijsbehoeften. Deze behoeften gaan uit van hetgeen jij nodig hebt tijdens de les om je de lesstof eigen te maken. Som­mige leerlingen hebben extra uitleg nodig, andere leerlingen hebben een speciale plek in het lokaal nodig en weer andere leer­lingen hebben een laptop met speciale software nodig.

Aan het einde van iedere periode gaan we na of we voor jou de juiste onderwijsbehoefte hebben omschreven. We doen dat met behulp van je rapportcijfers, je CITO-resultaten en je houding en welbevinden in de klas. Op deze manier volgen we jou en proberen we onze uitleg tijdens de lessen aan te laten sluiten op hetgeen dat jij nodig hebt.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan