School saai? Wacht maar tot je kennis in praktijk brengt met leuke opdrachten!

Ouderraad

Wij nodigen jouw ouders/verzorgers van harte uit mee te denken met de school door zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad bestaat uit acht leden, twee vertegenwoordigers uit een leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen zich hiervoor opgeven tijdens een oudercontactavond of bij jouw mentor.

De voorzitter van de ouderraad is: mw H. Schalkx, hettyschalkx@gmail.com