Activiteitenmiddag leerlingen groep 7 en 8 woensdag 15 februari Ubbo Emmius Veendam

Woensdagmiddag 15 februari a.s. organiseren wij een activiteitenmiddag voor leerlingen uit groep 7 én 8. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich aanmelden voor workshops. Een ieder is van harte welkom!

Aanmelden voor deze middag kan tot en met maandag 13 februari a.s. via: www.ubboemmius.nl/workshops.

Let op: Pas als de leerling zich heeft aangemeld komt er een mogelijkheid om aan te geven of er ook een ouder/verzorger wil deelnemen aan de workshops.

Workshops voor leerlingen:


-Aan de slag met de iPad

-Drama

-Een lekkere lunch maken

-Green Screen

-Lego League

                                                                                                                                                                                                                                                       Workshop voor ouder(s)/verzorgers:

-De iPad in school

-Help! Huiswerk

-Opvoeden

-Pestprotocol?!