"Je werkt regelmatig samen aan lesopdrachten. Gezellig én leerzaam!"

Lestijden, rooster en uitval

Lestijden

1e les: 08.25 uur - 09.15
2e les:   09.15 uur - 10.00
PAUZE
3e les:  10.15 uur - 11.00 uurr
4e les:  11.00 uur - 11.45 uur
PAUZE
5e les:12.10 uur - 13.00 uur
6e les:13.00 uur - 13.45 uur
PAUZE
7e les: 14.00 uur - 14.45 uur
8e les: 14.45 uur - 15.30 uur


Roosterwijzigingen en uitval

Roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via het tv-scherm in de aula. De oorzaak van een roosterwijziging is meestal de afwezigheid van een leraar, een stageweek, examens of een excursie. Ook bij een “noodrooster” wordt gestreefd naar “zo weinig mogelijk roosteruren.” voor leerlingen. Echter: nood breekt wet. In de aula of in de mediatheek kan dan huiswerk worden gemaakt of geleerd.