Samen kom je tot nóg betere oplossingen.

Keuzebegeleiding

Hoe ziet jouw toekomst er uit? Ons LOB programma helpt je op weg. LOB is de afkorting van Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding. Daar beginnen we aan het eind van het eerste leerjaar mee en het loopt door totdat je van school gaat.

De kb, gl en tl-leerlingen doen hun examen bij ons in Veendam. De havo- en vwo-leerlingen kunnen niet tot hun examen bij ons op school blijven. Havo-leerlingen stappen  na drie jaar over naar een andere school, vwo-leerlingen na twee jaar.

Ons LOB-programma helpt je een goed vakkenpakket en sector of profiel te kiezen. Onze decaan begeleidt iedere leerling persoonlijk bij het kiezen van een goede vervolgopleiding.

Het LOB- programma bestaat uit:

 • bijhouden van een portfolio waarin je alles verzamelt wat je doet op het gebied van LOB
 • in de mentorles aan de slag met het boekje Tumult
 • dag of dagdeel meelopen met iemand die een interessant beroep heeft in het eerste en tweede leerjaar
 • maken van beroepen- en interessetesten
 • PSO ( Praktische Sector Oriëntatie)  in Winschoten in het tweede leerjaar voor de kader-en gl-leerlingen
 • AEL-stage in het derde leerjaar ( AEL is Arbeids Ervarend Leren) : een week stagelopen in een bedrijf
 • bedrijfsbezoeken in het derde en vierde leerjaar
 • deelname aan de VMBO Carrousel met klas 4 tl : bezoek aan drie bedrijven om te ervaren wat een beroep in de praktijk inhoudt
 • bezoeken van voorlichtingen en Open Dagen van de verschillende MBO´s in het derde en vierde leerjaar
 • deelnemen aan de meeloopdagen van het MBO om te zien of een gekozen opleiding wel bij je past
 • loopbaangesprekken met de decaan en gesprekken over vervolgopleidingen in het tweede, derde en vierde leerjaar
 • portfoliogesprekken in het derde leerjaar
 • oefenen van intake gesprekken voor het MBO in het vierde leerjaar
 • voorlichtingsavonden voor ouders in alle leerjaren

Heb je vragen over keuzebegeleiding dan kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met onze decaan. Zij is iedere maandag, woensdag en donderdag op school aanwezig.

Onze decaan is Mevr. A.J. Nijhof (anijhof@ubboemmius.nl)