"Je maakt huiswerk niet alleen thuis; ook op school kun je aan de slag."

Contact met thuis

E-mail: infobulletin

Met regelmaat ontvangt u van ons een digitale infobulletin. Ook worden de meeste brieven via de mail verstuurd. Het is belangrijk dat u regelmatig uw mailbox controleert en dat de school over het juiste e-mailadres beschikt. Bij verandering van e-mailadres graag direct doorgeven aan de administratie van de school: mevr. Hemmen.

Magister

Op Ubbo Emmius werken we met Magister. Met de inlogcode kunnen jij en je ouders /verzorgers in dit leerlingvolgsysteem. Hierin worden de volgende zaken bijgehouden: absentie, te laat komen, toets cijfers en het huiswerk. Aan het begin van het schooljaar ontvang je thuis een brief met de inlogcode en de handleiding.