Welkom bij Ubbo Emmius Veendam

Oog voor elke leerling

Kleinschalig

Je wordt als leerling gezien. De lijnen zijn kort, er is veel contact met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s). Er wordt aandacht besteed aan waarden en normen en er is respect voor ieders levensopvatting. We zijn een rookvrije school met een gezonde kantine.

Er is volop ruimte voor persoonlijke aandacht en waar nodig extra begeleiding. Je voelt je snel thuis op onze school.

Opstroomklassen

Op Ubbo Emmius locatie Veendam werken we met tweejarige opstroomklassen. Dit betekent dat je gedurende de eerste twee schooljaren de gelegenheid krijgt op te stromen naar een hoger niveau. Je wordt geplaatst in een van de volgende opstroomklassen:

  • Kb klas met de mogelijkheid om op te stromen naar het tl-niveau
  • Tl klas met de mogelijkheid om op te stromen naar het havoniveau
  • Havo in de havo/vwo klas met de mogelijkheid om op te stromen naar het vwo-niveau
  • Vwo in de havo/vwo klas

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de klassen. Dit kan leiden tot het formeren van combinatieklassen.

iPad onderwijs

De afgelopen twee schooljaren hebben we veel ervaring opgedaan met de iPad in de klas. We zijn er helemaal klaar voor om met ingang van het schooljaar 2015 -2016 in alle eerste klassen te gaan werken met de iPad. De iPad wordt ingezet naast de gewone schoolboeken. De ervaring leert dat het gebruik van de iPad je helpt beter te leren. Ook ondersteunt het gebruik van de iPad het opstromen: er kan meer gedifferentieerd worden en diagnostisch worden getoetst. Zo haal jij het beste uit jezelf.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding in leerjaar een en twee zorgt voor een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Je leert omgaan met je huiswerk en het helpt je om je huiswerk zelfstandig te maken en te leren.

Talentontwikkeling

Op je rooster staan ook de vakken: drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, muziek en godsdienst. Ben je een havo/vwo leerling dan komt daar het vak oriëntatie op het technasium bij. Al deze vakken helpen je bij het ontwikkelen van je talenten. Ze helpen je niet alleen bij het oriënteren op een verdere loopbaan en het kiezen van een passende vervolgopleiding maar ze richten zich ook op het vergroten van je weerbaarheid en sociale vaardigheden. Zo werken we actief aan een veilig en prettig schoolklimaat waarin je gezien wordt, waar je mag zijn wie je bent, met respect voor de ander.
 

Bezoekadres:
ds. Petersenstraat 3
9641 EM Veendam

T: 0598 - 66 67 88
M: vnd@ubboemmius.nl
 
Postadres:
Postbus 8
9640 AA Veendam

Directie: 
Locatiedirecteur: Mevr. O. W.C. J. (Olga) Welling
 

Onderwijsaanbod locatie Veendam