Stel vragen en ga op zoek naar antwoorden. Je ontdekt zo de wereld om je heen.

Keuzebegeleiding

Op Ubbo Emmius Stationslaan verrichten twee decanen belangrijk werk: zij informeren je op vaste momenten in het schooljaar uitgebreid over de keuze voor een vakkenpakket en over de mogelijkheden voor een vervolgopleiding.

Je kunt elke dag even bij hen aankloppen of een afspraak maken. Verder kun je voor specifieke informatie Ubbo.dedecaan.net raadplegen.