Sport en spel laten je zien dat je méér kunt presteren. Laat zien wat je kunt!

Contact met thuis

Cijfers en welzijn

Op Ubbo Emmius Stationslaan hebben we aandacht voor de prestaties en het welzijn van onze leerlingen. We vinden het van belang om ook jouw ouders daarover te informeren.

Dankzij Magister, het leerlingvolgsysteem van onze school, kunnen zij via internet altijd jouw resultaten en aanwezigheid inzien. Ook kunnen zij, eventueel samen met jou, een ouderspreekavond bezoeken voor overleg met een vakleerkracht.

Voor vragen over jouw welzijn is de mentor het aanspreekpunt.

UbboNet

UbboNet is het intranet van onze school, waar alleen ouders, leerlingen en medewerkers toegang toe hebben. Elke locatie, dus ook de Stationslaan, heeft op UbboNet veel praktische informatie geplaatst: handig om te weten!