Nieuws

St. Provinciaal Groninger Studiefonds

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2019/07/spgs.jpg
16 juli 2019 Winschoten

Wij willen u attenderen op de Stichting Provinciaal Groninger studiefonds.

Mogelijk kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer zij aan de volgende criteria voldoen:

  • Het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau;
  • De leerling woont tenminste 10 km. van de school;
  • De ouders en leerlingen wonen in de provincie Groningen;
  • De ouders en leerlingen uit de voormalige gemeente Groningen komen niet in aanmerking

Graag verwijzen wij u naar de website: www.studiefondsgroningen.nl

Via bovengenoemde website kan er ook een aanvraag ingediend worden.

Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf nu tot en met 31 augustus 2020 ingediend worden. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag, voorzien van de gevraagde bijlagen, een besluit.

Als u vragen heeft over het voorlichtingsmateriaal kunt u telefonisch contact opnemen met het Studiefonds bij de provincie Groningen via telefoonnummer: 050 – 316 4321 of via email: studiefonds@provinciegroningen.nl

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan