Nieuws

St. Provinciaal Groninger Studiefonds

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2019/07/spgs.jpg
17 mei 2021 Winschoten

Wij willen u attenderen op de Stichting Provinciaal Groninger studiefonds.

Mogelijk kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer zij uit een gezin komen met een inkomen rond het bestaansminimum; moeite hebben met de reiskosten van hun opleiding.

Kort samengevat zijn dit de criteria:

  • Het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau;
  • De leerling is niet ouder dan 18 jaar;
  • De leerling woont tenminste 10 km van school;
  • De ouders en leerlingen wonen in de provincie Groningen;
  • De ouders en leerlingen uit de gemeente Groningen komen niet in aanmerking

Verdere informatie kunt u vinden op de website www.provinciegroningen.nl/studiefonds Ook kan er via de website www.provinciegroningen.nl/studiefonds een aanvraag ingediend worden.

Aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 kunnen vanaf nu tot en met 31 augustus 2022 ingediend worden. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag, voorzien van de gevraagde bijlagen, een besluit.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan