Nieuws

St. Provinciaal Groninger Studiefonds

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2019/07/spgs.jpg
16 december 2019 Winschoten

Wij willen u attenderen op de Stichting Provinciaal Groninger studiefonds.

Mogelijk kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer zij uit een gezin komen met een inkomen rond het bestaansminimum; of zelf hiervan moeten rondkomen; moeite hebben met de kosten van hun opleiding.

Het bestuur van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds heeft besloten tot een aantal wijzigingen in het Studiefonds.

De toekenningscriteria zijn verruimd, waardoor nu meer leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. De wijzigingen gaan in met terugwerkende kracht voor het schooljaar 2019-2020. We willen u er ook op wijzen dat maatwerk mogelijk is; neem dus in geval van twijfel altijd even contact op.

Kort samengevat, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De eis dat (ouders van) scholieren moeten kiezen voor de ‘dichtstbijzijnde opleiding’ is losgelaten. In beginsel moet deze opleiding wel in de provincie Groningen zijn en de minimale afstand blijft 10 kilometer.
  • Ook wordt een aanvraag mogelijk voor mensen in een schuldregeling. Aanvragers kunnen d.m.v. een verklaring van de kredietbank of bewindvoerder een aanvraag doen, ook als hun inkomen volgens de ‘reguliere’ norm te hoog is. (Een standaardverklaring kunt u vinden op de website van het Studiefonds.)
  • Naast vergoeding van reiskosten voor een opleiding, wordt het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor reiskosten in het kader van een voorbereidend begeleidingstraject. Denk hierbij aan een dagbestedingstraject gericht op terugkeer naar onderwijs, of een studiekeuzetraject.

Verdere informatie, en het nieuwe reglement, kunt u vinden op de website www.studiefondsgroningen.nl. Hier kan ook een aanvraag ingediend worden. Per post blijft dit ook mogelijk.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan