Samen bedenk je een nieuw product en een goede manier om dit te verkopen.

Verlof en verzuim

Ziek melden

In geval van ziekte moeten je ouder(s)/verzorger(s) dit zo snel mogelijk, uiterlijk om 10.00 uur, doorgeven aan de school op telefoonnummer 0599-692800.

In de loop van de dag ziek
Als je in de loop van de dag de school wilt verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat jij je afmeldt bij de receptie nadat je bij je mentor bent geweest. De receptie neemt telefonisch contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Voor de goede orde is het van belang dat een ouder/verzorger altijd te bereiken is voor de school.

Herstelmelding
Bij herstel moet je bij de receptie een herstelmeldingsbriefje inleveren.

Verlof vragen

We vragen ouders en leerlingen om afspraken met (tand)artsen en andere afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te laten vinden. Soms kan dat niet. Als je niet kan deelnemen aan de lessen door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek, moet er een verlofkaart ingeleverd worden bij de receptie. Dit moet je laten ondertekenen door ouder/verzorger én door de mentor.

Een aanvraag voor bijzonder verlof wordt bij de teamleider ingeleverd. De teamleider bekijkt vervolgens of die aanvraag kan worden goedgekeurd.

Verzuim

Als je afwezig bent, wordt dat door de docent in Magister geregistreerd. Als er aanleiding voor is om naar huis te bellen, doen we dat.

Ben je jonger dan 18 jaar en kom je te laat, dan bepaalt de docent of je tot de les kan worden toegelaten. De docent registreert het te laat komen in het registratiesysteem bij aanvang van de les.

Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen.

 • 3x te laat: Drie keer om 8 uur 's ochtends melden op school.
  Je ouder(s) /verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • 6x te laat: Twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met de mentor.
  Je ouder(s) /verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.
 • 9x te laat: Vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met de mentor.
  Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • 10 x te laat: Melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt.
 • Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Ons uitgangspunt is dat jij mede verantwoordelijk bent voor een goede registratie van je Aan- & Afwezigheid.

Je ouders/verzorgers ontvangen in het begin van het schooljaar een inlogcode voor Magister en zijn dan in staat om op elk moment van de dag de Aan- & Afwezigheid te controleren via het internet.

Boeken vergeten?

Wanneer jij je boeken bent vergeten dan kunnen wij je naar huis sturen om dit op te halen. Wij bellen naar huis om akkoord te krijgen van je ouder(s)/verzorger(s). Maar wanneer het niet lukt contact met ze te krijgen, dan mogen wij, in het belang van het onderwijs, jou naar huis sturen om de vergeten boeken op te halen.

Buspas

Het kan voorkomen dat de dienstregeling van het openbaar vervoer niet goed aansluit bij de schooltijden. Onder bepaalde voorwaarden kan er dan een buspas aangevraagd worden waarmee er toestemming gegeven wordt om op de aangegeven dagen de lessen eerder te verlaten, dan wel later in de les te verschijnen. De buspas kan aangevraagd worden bij de mentor of door je ouders/verzorgers. Na toestemming kan de pas afgehaald worden bij de receptie.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Als de wachttijd met overstappen meer dan 40 minuten bedraagt en de leerling daardoor maximaal 15 minuten van de les zou missen.
 • Een geldig vervoerbewijs.
 • De geldigheidsduur is gelijk aan de geldigheidsduur van het vervoerbewijs.
 • De docent vraagt aan de leerling om de buspas te laten zien voordat hij/zij toegelaten kan worden in de les.
 • Bij toetsen en examens vervalt de buspasregeling.
 • In speciale gevallen kan de teammanager een buspas verstrekken voor afwijkende tijden of omstandigheden.

Buitengewoon verlof

Verlof vragen

We vragen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen om afspraken met (tand)artsen en andere afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te laten vinden. Soms kan dat niet. Als je niet kan deelnemen aan de lessen door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek, moet er een verlofkaart ingeleverd worden bij de receptie. Dit moet je laten ondertekenen door ouder/verzorger én door de mentor.

Een aanvraag voor bijzonder verlof wordt bij je teamleider ingeleverd. De teamleider bekijkt vervolgens of die aanvraag kan worden goedgekeurd.