Taal en rekenen vinden we belangrijk. Deze kennis is een basis voor andere vakken.

Contact met thuis

We vinden het belangrijk om jouw ouder(s)/verzorger(s) actief te betrekken bij de ontwikkelingen van jou en van de school als geheel. De steun en betrokkenheid van jouw ouder9s)/verzorger(s) is van belang. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de band te versterken in het belang van de leerlingen.

Mentoraat

Mentoren zijn de belangrijkste schakel in het contact met thuis. Als we ons zorgen maken over het welzijn of de prestaties, dan neemt de mentor contact op.

 

Oudercontacten

Behalve contact met jou als leerling vinden wij communicatie met je ouder(s)/verzorger(s) ook belangrijk. Om ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren sturen wij regelmatig een nieuwsbrief met allerlei informatie. Daarnaast worden er een aantal keren per jaar ouderavonden georganiseerd om je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van de resultaten. Ook ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode om online in ons registratiesysteem Magister de resultaten, het huiswerk en gegevens over de Aan- & Afwezigheid te kunnen zien.

 

Contact op eigen initiatief

Uiteraard kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook buiten de ouderavonden contact opnemen met de mentor. Zo’n gesprek hoeft niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kan ook te maken hebben met persoonlijke omstandigheden.