"Huiswerk maak je niet alleen thuis. Ook op school heb je plekken waar je kunt leren."

Verzekering en aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan eigendommen van leerlingen of hun ouders. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen in de stalling van de school is daarom geheel op eigen risico. Wel zorgt de school voor bewaking met behulp van videocamera’s.

Schade aan eigendommen school

Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, worden de ouders of verzorgers aansprakelijk gesteld. De school is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies, uitstapjes en dergelijke overkomen, zo lang er geen sprake is van onrechtmatige daad van de kant van het bestuur van de school of haar werknemers.

Verzekeringen tijdens excursie en werkweek

Op onze school zijn leerlingen op zeer verschillende wijzen verzekerd. Helaas blijkt soms dat leerlingen onvoldoende verzekerd zijn. Bij werkweken naar het buitenland is het verstandig om een extra verzekering af te sluiten, want een gewone basisverzekering dekt veelal in het buitenland bepaalde kosten niet. Met name reddings-, repatriërings- en transportkosten kunnen hoog oplopen. Wanneer een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt, tegen instructies ingaat of deze naast zich neerlegt, zijn de ouders of verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen. Tegen deze risico’s zijn verzekeringen af te sluiten.

Ouders van leerlingen die een buitenlandse reis maken, wordt met klem geadviseerd om zelf een annuleringsverzekering te sluiten. De school heeft geen annuleringsverzekering. 

Collectieve schoolongevallenverzekering

Wanneer het personeel van de school onvoldoende zorg aan begeleiding, instructie en toezicht besteedt, is de school verantwoordelijk. Tegen dit laatste is de school verzekerd. Indien de ouders of verzorgers beschikken over een goede ziektekosten- en W.A.-verzekering, ontstaan er over het algemeen geen problemen. Voor alle zekerheid heeft de school een aanvullende collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt geen schade waarvoor de ouders zichzelf kunnen verzekeren. Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders of verzorgers van de leerling!