Je voelt je snel thuis!

De school

Het bevoegd gezag van Ubbo Emmius wordt gevormd door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht ziet toe op de beleids- en bedrijfsuitvoering van Ubbo Emmius.

Raad van Toezicht

 • mevr. drs. J. Anninga
 • dhr. J. Bessembinders
 • dhr. mr. drs. W.H. Everts
 • dhr. mr. J. Hazelhoff
 • Ambtelijk secretaris: dhr. drs. A. Dijkstra
  (Postbus 137, 9500 AC Stadskanaal)

Bestuur

 • De heer drs. G.H. van Vliet

Stafbureau en stafdirectie

Het bestuur wordt ondersteund door het stafbureau waarbij twee stafdirecteuren verantwoordelijk zijn voor diverse beleidsterreinen. De stafdirecteuren en stafmedewerkers ondersteunen het bestuur in de beleids- en bedrijfsvoering.

Stafdirectie Onderwijs en kwaliteitszorg

 • de heer drs. A. Dijkstra

Stafdirectie Financiën en beheer, personeelszaken

 • de heer J.H. Klaassens 

Locatiedirecteuren

De scholengemeenschap bestaat uit zeven locaties. De locaties worden geleid door locatiedirecteuren. Zij hebben de dagelijkse leiding van een locatie en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

 • Onstwedde
  Mevrouw L. Van Sloten-Aardema
 • Stadskanaal locatie Engelandlaan
  De heer drs. J.A. Baerveldt
 • Stadskanaal locatie Maarsdreef
 • Mevrouw drs. E. Moraal
 • Stadskanaal locatie Sportparklaan
  De heer M.L.S. Leegte
 • Stadskanaal locatie Stationslaan
  De heer drs. J.A. Baerveldt
 • Veendam
  Mevrouw O.W.C.J. Welling
 • Winschoten
  De heer J. Bakker

Meer informatie over de locaties vind u op de pagina's van de locatie.