Inspirerend onderwijs

Bijzondere activiteiten

Op alle locaties van Ubbo Emmius worden zgn. 'buitenschoolse activiteiten' georganiseerd. Dit betreft activiteiten die veelal buiten het lesrooster om worden georganiseerd.

Internationale contacten

Ubbo Emmius vindt internationale contacten waardevol. Op dit moment zijn er structurele contacten met drie scholen (en in de loop der tijd misschien wel meer) in Duitsland. In de Hinte (vlak bij Emden, dus niet ver bij ons vandaan)  staat de 'Haupt- und Realschule Hinte' De locatie Veendam organiseert een aantal malen per jaar een uitwisseling. Daaraan kunnen leerlingen uit alle klassen meedoen. De locatie Sportparklaan organiseert sinds 1997 een uitwisseling in smamenwerking met de Michaelschule uit Papenburg. Alle leerlingen uit leerjaar 3 van de locatie Sportparklaan kunnen zich hiervoor opgeven. Er zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen. In Aurich staat de Integrierte Gesamtschule (IGS). De locatie Winschoten en Maarsdreef onderhouden contacten met deze school.

In Winschoten zijn docenten van de IGS betrokken bij het zgn. ‘talendorp’: het oefenen van de Duitse taal in levensechte situaties. De locatie Maarsdreef organiseert uitwisselingen van leerlingen. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van internationale contacten. Vanuit de locatie Stationslaan wordt er, in het kader van Comeniusprogramma van het Europees Platform contact onderhouden met de “Adazu Vidusskola” vlakbij Riga in Letland en het “Lycée Jean Renou” niet ver van Bordeaux in Frankrijk.

Excursies

In het schooljaar van de (voor)eindexamenklassen organiseert Ubbo Emmius studiereizen. Over het algemeen is er sprake van een keuze uit reizen. De leerlingen uit vmbo 3 kunnen kiezen uit een studiereis binnen Nederland of een buitenlandse bestemming. De prijzen variëren van € 60,- (binnenlandse studiereis) tot ongeveer € 300,- (buitenlandse studiereis). We gaan vanuit dat alle leerlingen van vmbo 3 aan deze reizen deelnemen. De leerlingen uit havo 4 en vwo 5 kunnen kiezen uit ongeveer vijf binnen- en buitenlandse bestemmingen. De prijzen variëren van € 60,- (Stad en Ommeland) tot ongeveer € 550,- (Rome). De reizen van leerlingen uit havo en vwo zijn gekoppeld aan het studiehuis. Leerlingen krijgen voor hun deelname veertig studielasturen.
De keuze voor de reis is in het voorexamenjaar, de reis zelf is in september van het examenjaar.