Een school voor bijzonder onderwijs

Actief burgerschap en sociale integratie

Scholen hebben de opdracht om actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Bij actief burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Onder sociale integratie wordt verstaan de deelname aan de maatschappij (ongeacht etnische of culturele achtergrond) en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

Samenwerken verankerd in school

Met ruim 3000 leerlingen en 400 medewerkers vormen wij een gemeenschap op zich. Uiteraard is het streven naar actief burgerschap en sociale integratie bij ons op school terug te vinden. We denken in de eerste plaats aan onze missie en visie. De schoolregels en het onderwijsprogramma zijn er eveneens duidelijke voorbeelden van. Ook verwachten we van onze leerlingen en medewerkers in al hun activiteiten binnen en buiten de school dat ze elkaar respectvol benaderen, wat de sociale integratie ten goede komt.

Werken aan belangrijke waarden

Uitgangspunten in het omgaan met elkaar zijn de basiswaarden die voor een democratische rechtsstaat gelden. We noemen de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, autonomie, het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.

Ubbo Emmius stelt zich tot doel om naast het geven van inspirerend en uitdagend onderwijs leerlingen binnen haar eigen schoolgemeenschap actief voor te bereiden op een volwaardig lidmaatschap van de samenleving.

Invulling

Dagelijks wordt er aan actief burgerschap en sociale integratie op onze school gewerkt. Deze punten maken deel uit van een aantal vakken. We denken aan maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verzorging. Maar ook tijdens dagopeningen, en mentoruren komen ze aan de orde. Ook stimuleren we leerlingen om in leerlingenraden te participeren. Ook kunnen leerlingen in de medezeggenschapsraad actief zijn