Nieuws

Profieloriëntaties

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2019/03/po1.jpg
18 maart 2019 Winschoten

Afgelopen weken hebben de tweede klas leerlingen de profieloriëntaties gevolgd. Ze hebben meegelopen en voorlichting gekregen bij Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Sport en Theater. Op deze manier hebben de leerlingen een goed beeld kunnen krijgen van de profielen die wij aanbieden in de bovenbouw.

De ouders hebben informatie gekregen op de ouderavond. Mocht u nog vragen of twijfels hebben wat de beste keuze is voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de decaan, Miranda Heller: mheller@ubboemmius.nl. Zij is ook contactpersoon voor ouders en leerlingen die niet op onze school zitten maar geïnteresseerd zijn in een van de profielen Z&W, D&P Sport of Theater.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan