Welkom bij Ubbo Emmius, school voor Praktijkonderwijs

Stage Praktijkonderwijs

Stage is een belangrijk onderdeel van alle opleidingen van Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. Veruit de meeste leerlingen verlaten de school in het uitstroomprofiel werk. In een regio waar de banen niet direct voor het oprapen liggen, is het dus belangrijk dat belangrijk dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Vanaf schooljaar 2015 – 2016 maakt PrO Stadskanaal gebruik van een stagekantoor. Het stagekantoor bestaat uit de volgende coaches:

Klassen 1 & 2

Vanaf de tweede klas wordt intern stage gelopen. Dit kan in de schoolkeuken, kantine of bij de conciërge.

Klas 3

In het derde leerjaar gaan de leerlingen eerst op groepsstage. Onder begeleiding van een leerkracht verrichten de leerlingen bij een aantal bedrijven diverse werkzaamheden. Leerlingen kunnen zo ervaring opdoen, maar door de verschillende werkzaamheden krijgt de leerling ook meer inzicht in welke werkzaamheden hij of zij wel en niet leuk vindt. Deze groepsstage duurt tot en met februari.

Als de groepsstage met een voldoende is afgesloten, dan sluiten we dat feestelijk af. Vervolgens gaat de leerling één dag per week op individuele stage bij een bedrijf of instelling in de buurt.

Als de groepsstage niet met een voldoende wordt afgesloten dan wordt deze voortgezet bij de voormalige Wedekabedrijven. Hier worden de basis werknemersvaardigheden nogmaals getraind.

Klassen 4 & 5

In de klassen 4 en 5 zijn de leerlingen minimaal drie dagen per week op stage. De stageplek wordt gezocht aan de hand van het gekozen profiel van de leerling. De leerlingen worden begeleid vanuit school door het stagekantoor.

Op stage zijn vooral de vakoverstijgende competenties van belang, beter gezegd: goed werknemerschap. Deze doelen verschillen per leerling. De stagecoach begeleidt de leerling hierbij en houdt vorderingen bij. De stagecoach heeft veelvuldig contact met de mentor en ouders over de vorderingen.

Een leerling kan ook tijdelijk geplaatst worden bij de voormalige Wedekanbedrijven als er nog geen geschikte stageplek is gevonden. Op die manier komt en blijft de leerling wel in het stage- en werkritme. 

Voor bedrijven

Wij hebben stagiaires die in de volgende sectoren goed uit de voeten kunnen: Metaaltechniek, Hout, Groen, Winkelpraktijk, Keuken en Zorg en Welzijn. Voor meer informatie over stagiaires kunt u contact opnemen met ons stagekantoor.