Inspirerend onderwijs

Ubbo Emmius Praktijkonderwijs haalt het beste uit élke leerling

Ubbo Emmius Praktijkonderwijsl luistert goed naar de wensen van de leerling. We gaan actief in gesprek met de leerling zelf. Ook de ouders worden van harte uitgenodigd om mee te denken. Zo halen we sámen het beste uit elke leerling.

Onderwijs op maat

Voor iedere leerling maken we een leerroute op maat. Dit noemen we passend onderwijs. Deze leerroute leggen we vast in een Individueel Ontwikkelplan (IOP). Ook houden leerlingen hun eigen ontwikkeling in een portfolio bij. Daarin staan hun verslagen, werkstukken en behaalde certificaten.

Veilige omgeving

Een veilige omgeving is heel belangrijk binnen Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. Een omgeving waarin elke leerling zich prettig voelt en gewaardeerd weet.

Ook lichamelijke veiligheid is belangrijk. Tijdens de praktijklessen wordt er aandacht besteed aan veilig gebruik van machines en gereedschap.