Welkom bij Ubbo Emmius, school voor Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Ubbo Emmius Praktijkonderwijs is een praktijkschool in Stadskanaal. Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs op Ubbo Emmius kunnen leerlingen in toenemende mate zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

De school die werkt

Ubbo Emmius Praktijkonderwijs onderscheidt zich door de gerichtheid op werk. Via Ubbo Emmius Praktijkonderwijs vindt vrijwel elke leerling een passende baan. Een hele zorg minder! Daarnaast is er de mogelijkheid om na Ubbo Emmius Praktijkonderwijs een vervolgopleiding te volgen. Na afronding van de school voldoet elke leerling aan de startkwalificatieplicht.  De school sluit af met branchegerichte certificaten. Daar kan een leerling direct mee aan de slag in de praktijk.

Bezoek- en postadres

Gelderselaan 1
9501 RA Stadskanaal

T 0599 696 020

Directeur

Dhr. C. (Chris) Zaal

Onderwijsaanbod Praktijkonderwijs