"Wat je leert in de les,
laat je winnen in de praktijk!"

Regels en regelingen

Algemene informatie over zaken als verlof, verzekeringen, financiën en boeken, leest u in de schoolgids.

Hebt u al een zoon of dochter op een van onze locaties, dan hebt u al toegang tot UbboNet. Hier vindt u locatiespecifieke informatie over bijvoorbeeld verzuim, regels en afspraken in de locatiegids (menu-item Locatiezaken > Locatiegids).