Een school voor bijzonder onderwijs

Contact met thuis

Informatie- en ouderavonden

We vinden ouderbetrokkenheid belangrijk op onze school. Aan het begin van het schooljaar organiseren we daarom ouderavonden waarin informatie over het leerjaar wordt gegeven en u kunt kennismaken met de mentor van uw kind. In de loop van het jaar organiseren we informatieavonden over diverse onderwerpen zoals gezondheid, sociale media en loopbaanoriëntatie. 

Cijfers en welzijn

Uw kind ontvangen wij elke schooldag op onze school. We hebben aandacht voor prestaties en het welzijn van onze leerlingen. Hoe weet u hoe het met uw kind gaat? Het is belangrijk om te weten of uw zoon of dochter met plezier naar school gaat! 

Dankzij Magister, het leerlingvolgsysteem van onze school, kunt u via internet altijd cijfers en informatie over aanwezigheid inzien. Na de eerste drie rapporten in het jaar kunt u ook een spreekavond bezoeken voor overleg met een vakleerkracht.

Heeft u algemene vragen over prestaties of het welzijn van uw kind, dan is de mentor het aanspreekpunt. Wie de mentor is, hoort u aan de start van het schooljaar.

UbboNet

Aan de start van het schooljaar krijgt u toegang tot UbboNet. Dit is het intranet van onze school, waar alleen ouders, leerlingen en medewerkers toegang toe hebben. U gebruikt hiervoor een gebruikersnaan en wachtwoord dat u aan de start van het nieuwe schooljaar krijgt.

Elke locatie heeft op UbboNet allerlei informatie geplaatst. De locatiepagina van de school van uw zoon of dochter geeft veel praktische informatie, zoals verslagen van ouderavonden en bij wie je terecht kunt als je een vraag of een probleem hebt.

Op UbboNet vindt u ook een compleet overzicht met contactpersonen van de locatie. Zo vindt u hier mailadressen en telefoonnummers van bijvoorbeeld de mentor, vertrouwenspersoon en vakleerkrachten.